Rozvoz hotových jedál

Expedovanie stravy je vykonávaní účelovými vozidlami, ktoré sú vyhovujúce na prepravu hotových pokrmov vo varniciach a termoportoch. Povolenie na rozvoz stravy je vydané na základe vykonaného štátneho zdravotného dozoru regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý posúdil hygienickú spôsobilosť naších dopravných prostriedkov.

Podľa záujmu odberateľa zabezpečujeme dovoz stravy vo forme obedov a večerí v pracovné dni a podľa požiadavky aj v sobotu.

Vykonávame rozvoz vo varniciach, termoboxoch, v obedároch alebo jednorázových menuboxoch podľa požiadavky odberateľa.