O nás

                                                                   

 

 

Je tu opäť ten krásny čas, čas vianočný.

Čas plný porozumenia, potešenia a srdečnosti, kedy v srdci pociťujeme radosť a uvedomujeme si vzácnosť rodiny, naších blízkych i priateľov.

V pokoji si vychutnávame pohodu domova, vôňu tradičného vianočného jedla a sladkého pečiva.

Prajeme Vám,aby každý z vás pocítil toto nenahraditeľné vianočné teplo domova, veľa zdravíčka, šťastia, lásky, rodinnej pohody, porozumenia a všetkého po čom túžite.

Nový rok 2018 nech je pre vás úspešnejší a lepší ako rok minulý.

 

Veselé vianoce a šťastný nový rok vám zo srdca praje

 

                                                                                                kolektív LPJ - GASTRO, s. r. o.

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť LPJ - GASTRO, s. r. o. pôsobí v oblasti reštauračného a závodného stravovania od roku 2008.

Prevádzka nášho stravovacieho zariadenia bola odsúhlasená regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako hygienicky a technicky spôsobilá na prípravu a rozvoz stravy, pričom našou snahou je neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb a modernizácia technológií.

Nami ponúkané jedlá sú pripravované podľa požadovaných hygienických noriem a predpisov RUVZ.

HACCP certifikát poukazuje na to, že systém riadenia kvality a zdravotnej nezávadnosti potravín je vyhovujúci.

Všetci naší zamestnanci majú zdravotnú a odbornú spôsobilosť a dlhoročnú prax.

Po rozsiahlej rekonštukcii naších spoločenských a sociálnych priestorov sa zvýšila naša konkurencieschopnosť a atraktivita pri poskytovaní cateringových služieb (pri príležitosti spoločenských udalostí- rodinných osláv, stužkových slávností, svadieb, pracovných porád).

Máme pre Vás k dispozícii salónik s kapacitou 20 - 60 osôb, reštauráciu s kapacitou 50- 60 osôb a veľkú spoločenskú sálu s kapacitou 100 - 120 osôb.

Zabezpečujeme rozvoz jedál vozidlami schválenými RÚVZ, určenými len na rozvoz hotových jedál odberateľom.